BẢN VẼ NHÀ không chấp nhận đổi / trả / hoàn tiền sau khi thanh toán vì bất kỳ lý do gì dưới mọi hình thức. Xin trân trọng cảm ơn!